# لُری

تقسیم‌بندی آواز و رقص لُری

 تقسیم‌بندی آواز و رقص لُریهم‌خوانی‌های موسیقی لُری به سه دسته تقسیم می‌شوند:هم‌خوانی زنانهم‌خوانی مردانهم‌خوانی زنان و مرداناین هر سه هم‌خوانی، ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 175 بازدید