یایش وخیر


   روز برفی تش بلیطی تو گلی یایش وخیر

  کنج چاله کتر سه و خلخلی یایش وخیر

  گرده و گلگ تکو شلشلی یایش وخیر

او متیلل نصف شو کشک خردن زر جلی یایش وخیر


 مو بچه ی باشت باویم پیشنیک و پشتم   

            مسلسل چی وم نکه سیخ و سنگه کشتم

زندگی ایلی زمونی زیتری یایش وخیر

            مهر ومحبت قومی و ککا گری یایش وخیر

 عشق هم عشقل قییمی عشق مجنون کوه و کوه

                            وخیر لیلی بازی هر پسین خم گلپری یایش

 م. احمدوند

/ 0 نظر / 18 بازدید