یادش بخیر بروجرد

یادش   بخیر   قدیما ،   مهمانیا   زیاد بود

  رونق   توی   سفره ، بودن نان و   آب بود

    نان لواش ګوشه  ، چاشنی سفره ها بود

      دوغ   پُر  از  لطافت   ، تاج   همه   سرا   بود

       ماست قدیمای ما ، ترش بود و خوش ، ملایم

         برنج   توی   سفره  ،  طعمش طعم   ګُلها  بود

            سبزی   سبز   تازه   ،   نُقل     توی   سفره ها

            چایی   داغ   اعلا   ،   بعد   از   غذا   سوار   بود

/ 0 نظر / 103 بازدید