غزل ایل

غزل ایـــــــل

باغ دوغــــــــــــونه و داری سر پـــــا نیبینم

پیزه وُ بــــــــــاد و، بهاری سر پـــــــا نیبینم

 

زرد وابیـــــــده همــه ی دارلِ سوزِ سره تر

نار ترزهسه ، کنــــــــــــاری سر پـــا نیبینم

 

خوری نی وه تجه بـــــــــادم و کلغه ی بنیو

نی سفیدار وُ چنـــــــــــــــــاری سر پا نیبینم

 

خار وابی وه خدی باغل و خینـــــــه دل گل

بلبلی نی  وُ ،هــــــــــــــــزاری سر پا نیبینم

 

زده شوخینَ  گَله ی دل،گَلِ گرگی،چه کنم

یــــــــــه تفنگچین بیاری سر پــــــــــا نیبینم

 

غزل ایـــــــل مو سر شون قزل بی و سوار

قزلم مـــــــرده ،سواری سر پـــــــــــا نیبینم

م. احمدوند

/ 0 نظر / 15 بازدید