بازی لُری کران یا کُران

بازی لُری کران یا کُران به معنای پسران

یکی از بازی‌های رایج مناطقی از استان لرستان "کران" می‌باشد. این یک بازی

جمعی است که بین دو تیم با نفرات مساوی، هر تیم شش نفر برگزار می‌گردد.

مشابه آن بازی زنجیر پاره کن در فارس می‌باشد.

به محل خاص و فضای زیاد و وسیله نیاز ندارد. در محوطه و زمینی به طول

حداکثر ۱۰ وعرض ۲ متر قابلیت اجرا دارد./ 0 نظر / 62 بازدید