بازی لُری جوز یا جوزو

بازی لرُی جوز یا جوزو

بازی دسته جمعی بین دو دسته ۶ تا ۸ نفره‌است که در آن یک دسته بنا

به قرعه درون یک دایره که مرکز بازی است پشت به هم روی زمین می‌نشینند .

دسته دیگر سعی می‌کنند نفرات نشسته را از دایره خارج کنند.

اگر در این میان یک نفر از دسته ایستاده گرفتار افراد دسته نشسته شود .

 

/ 0 نظر / 59 بازدید