من ایلیاتی زاده ای

من ایلیاتی زاده ای بی شیله پیله

همسایه ام با عمروعاصان قبیله

در این طرف ما ساده دلها ، پایتی ها

در آن طرف چرچیل های مکر و حیله

فرق است بین مادیان یال درباد

با گله آخورپرستان طویله

من عاشق پروازم و حتی اگر هم

پوسیده گردد استخوانم پشت میله

من باطناً پروانه ای آتش نژادم

یک روز بیرون میزنم از کنج پیله

م. احمدوند

/ 0 نظر / 21 بازدید